email.png
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon

        United Liberty Alliance  /   Verenigde Vryheids Alliansie
©2009 - 2020 

Data Protection

 

We will not, under any circumstances, share your personal information with other individuals or organizations including public organizations, corporations or individuals. We do not sell, communicate or divulge your information to any mailing lists but our own. You will only receive communications from us to keep you updated on the referendum and independence process. You however have the option to opt out of receiving communications from ULA. This is in compliance with the POPI Act of 2013

Data Beskerming

 

Ons sal u persoonlike inligting onder geen omstandighede met ander individue of organisasies, insluitend openbare organisasies, korporasies of individue, deel nie. Ons verkoop, kommunikeer of versprei nie u inligting aan enige poslyste nie bewalwe op ons eie lys. U sal slegs kommunikasie van ons ontvang om u op hoogte te hou van die referendum- en onafhanklikheidsproses. U het egter die opsie om nie verdere kommunikasie van die VVA te ontvang nie.Dit is in ooreenstemming met die BVPI-wet van 2013